Menü

A PARLANDO ÚJ SZÁMÁBAN KEMÉNY EGON MŰVEIRŐL SZÓLÓ ÍRÁSOK JELENTEK MEG

A PARLANDO ÚJ SZÁMÁBAN KEMÉNY EGON MŰVEIRŐL SZÓLÓ ÍRÁSOK JELENTEK MEG

2022. 3. (május) szám, 64. évfolyam
Felelős szerkesztő: ZELINKA TAMÁS

KEMÉNY EGON MŰVEIVEL KÉT ROVAT ÍRÁSAI FOGLALKOZNAK:

  • TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS
    Kemény Egon – Erdődy János: Játszótéri induló című műve az „Újraéneklő Ifjúság" 2022. IV. 6-i budapesti hangversenyén (Dömötörné Gordos Júlia és Kemény Anna Mária) 
    A teljes cikk itt olvasható: http://www.parlando.hu/2022/2022-3/Kemeny_Egon.pdf
    Dömötörné Gordos Júlia karnagy zenepedagógiai írását alább külön közöljük.
  • ÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA
    Két CD-bemutató előtt. Kemény Egon: Ma éjjel // Keringő rapszódia (Kemény Anna Mária.)

TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS

https://www.youtube.com/watch?v=7mbnJj664u4 (4:13)

Kemény Egon - Erdődy János: Játszótéri-induló Gregor József Általános Iskola (Budapest XVII. kerület) Kicsinyek Kórusa, vezényel Dömötörné Gordos Júlia, zongorán közreműködik: Kárpáti Gábor

KARNAGYI GONDOLATOK 
KEMÉNY EGON: JÁTSZÓTÉRI INDULÓ CÍMŰ MŰVÉHEZ

A Budapest XVII. kerületi Gregor József Általános Iskola Kicsinyek Kórusa ismét egy Kemény Egon mű előadásának lehetőségét kapta. 2022. április 6-án a KÓTA megrendezte az „Újraéneklő Ifjúság” Kórustalálkozót, három év kihagyás után, megadva ezzel a kórusok számára az újrakezdés lehetőségét. Erre az alkalomra a kórus Kemény Egon: Játszótéri induló című művét tanulta meg.
A felkészülési idő igen rövid volt, mindössze másfél hét, ami kihívásnak mutatkozott az elején. Azonban a próbaidőszak legelején kiderült, hogy ez a zene ugyan nehéz, de mégis gördülékeny, játékos, a hallgató számára is és az azt elsajátítani készülő énekes kisgyerekeknek is. Ismét itt egy „korosztályos”, tíz éves gyerekek lelkét elérő dallam és szöveg, ugyanannak a hatásnak és örömnek a lehetősége mind a tanulási folyamatban, mind pedig az előadásban, mint ahogyan már eddig több alkalommal tapasztaltuk a gyerekekkel közösen Kemény Egon műveinél.
A 8-10 éves gyermekek még nem rendelkeznek a kottaolvasásnak megfelelően magas szintű készségével, ezért szolmizációs jelrendszerből tanulták meg a szólamokat, így viszont könnyen és gyorsan haladtak, miközben a szolmizációs készség nagyon erősen fejlődött, ami véleményem szerint a dallam hatása is. A fülbemászó zenei részeket a gyerekek nagyon gyorsan fejből énekelték szolmizálva. (Hallottam az óraközi szünetekben!)
Három zenei egységre bontva haladtunk előre a tanulásban, és minden újabb zenei egység egyre jobban fokozta a gyerekek motiváltságát a folytatásra.
Minden részt megtanultunk szolmizálva két szólamban, csak ezután léptünk tovább a következő zenei egységre. A három rész megtanulása három napot vett igénybe, meglepő teljesítmény volt.
A negyedik napon került sor a szöveg megismerésére. A szöveg segített az egész mű szerkezetének a megértésében, és egy óra alatt a gyerekek már szöveggel énekelték a művet, teljes egészében értelmezve azt. A hibátlan szöveg fejlesztő ereje az igényességében van, rendkívül választékos, mégis teljesen érthető a gyermekek számára, tökéletes összhangban van a dallammal, így komoly lehetőséget ad mind a szókincsfejlesztés, mind pedig a prozódia megértésének terén. A tanulási folyamat során volt vele feladat, foglalkozni kellett a szöveggel, és ezt jól össze lehetett kapcsolni a gyerekek motiváltságával, hiszen öröm volt számukra az egész felkészülés.
Az ötödik napon, az első hangszeres próbán az utolsó „meglepetésként” a gyerekek átértékelhették a műről szerzett addigi tudásukat. A zongorakísérettel kiegészülve kialakult a végső kép a Játszótéri indulóról mindenki szívében és fejében. Az élmény teljessé vált.
Kemény Egon gyermekkari művei sokfélék, változatosak, nagyszerű zeneszerzői fantáziáról tanúskodnak, a gyermekvilágot csodálatos érzékkel adják vissza, ezért olyan jó énekelni őket. Csodálatosan színesítik a kórus repertoárját.

Köszönet érte!

Dömötörné Gordos Júlia


ÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA

KÉT CD-BEMUTATÓ ELŐTT

KEMÉNY EGON: MA ÉJJEL CD
KEMÉNY EGON: KERINGŐ RAPSZÓDIA CD

„Kemény Egon, a nemes magyar könnyűzene mestere” – Kristóf Károly így emlékezett meg nekrológjában szerzőtársáról és műfajokban, művekben gazdag életművéről, Kemény Egon (Bécs, 1905 – Budapest, 1969) kétszeres Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőről. Mai kifejezéssel a zeneszerző művei a „Best of…” kategóriába tartoznak és neve jól hangzó márka volt. A bécsi Zeneakadémia elvégzése után Budapestre költözött és a könnyű zenét választotta hivatásául. Komolyzenei tanulmányait és tudását minden darabjában nyomon követhetjük. 
Klasszikus műveltségű, emberszerető, életigenlő, derűs személyiség volt, a XX. század történelmi keretei között alkotott. 
Szórakoztató zenéje – gyakran kiváló hangszereléseibe rejtve – szívszorító, drámai elemekkel érte el a katarzist.

2019-ben, a zeneszerző halálának 50. évfordulóján – Kristóf Károly szavait is hallva – hívtam életre a KEMÉNY EGON ÉLETMŰVE válogatás CD-SOROZAT első két kiadványát. Éppen a fenti állítás zenei megjelenítéséhez, azzal a céllal, hogy a közel száz évvel ezelőtti pályakezdéstől a negyven esztendőn át ívelő karriert a mai közönség otthoni zenehallgatással is megismerhesse. Törekvéseim közé tartozik, hogy Kemény Egon zenéje mellett kiváló szerzőtársai és műveik előadónak neve, pályájuk is reflektorfénybe kerüljön.

Felismertem, hogy a zenés színművek – példaképpen „Hatvani diákjai”, „Komáromi farsang” című daljátékai is – mély tartalmakat hordoznak, művészi megformálásuk kortörténeti dokumentumoknak is tekinthetők: a magyar biedermeier idejét elevenítik fel jellegzetes ismérveivel, amelyeket ma már nagyrészt a feledés homálya takar, de a cselekmény és a zene a legapróbb részletekig hűen megjeleníti.
Hasonlóképpen a „Gyermekjátékok” című CD műveinél is, a politikailag súlyosan megterhelt társadalom gyermekeit szép magyar szavakkal, versekkel viszi a zene a harmonikus lelki felemelkedés irányába. Zenei műfajaik komolyzenei alapokon nyugszanak. 
Ezen a lemezen zenekari mű is szerepel, a címadó szvit jazz hatású kompozíció (1961). 

A korai magyar jazz korszakát is feleleveníti a CD sorozat negyedik, „MA ÉJJEL” című kiadványa. 

A címadó tangódalt Karády Katalin énekelte, Kemény Egon – Nóti Károly – Földes Imre – Halász Rudolf: „Fekete liliom” című nagyoperettben játszott főszerepének egyik duettje volt a Fővárosi Operettszínházban (1946, Karácsony). A díva részére Kemény Egon gramofon-hangszerelést készített.

Első nagyoperettjének Kemény Egon – Bródy István – Harmath Imre: „Kikelet ucca 3.” (1939) gramofonfelvételeit már a bemutató előtt felvették! Vígh Miklós öt számot énekelt fel lemezre, Schachmeister Efim zenekara kísérte.

A lemezritkaság, az értékes gyűjtemény egyik érdekessége, hogy Kemény Egon első művét, charleston táncszámát 22 évesen komponálta 1927-ben, sikerét mutatja, hogy gramofonra vette a The Charleston Serenaders. (Örömöm határtalan volt, amikor a szinte agyonra játszott, de épen megmaradt lemezt meghallgathattam az Országos Széchényi Könyvtár Zenetárában.)

Gramofonfelvételen hangzik fel Kemény Egon két másik zenei műfajban komponált későbbi műve is, és ezekkel zárul a CD: egyik kedvesebb költője Juhász Gyula megzenésített költeménye (1939), „A tápai Krisztus” Palló Imre, a magyar királyi Operaház örökös tagja és a Radiola Szimfonikus Zenekar előadásában.

A másik különlegesség a „Rákóczi induló”, Kemény Egon Rózsavölgyi és Tsa. megbízásából nagyzenekari, szalonzenekari és zongoraötös átiratban készítette el (1936), és most a világ hírességei előtt fellépő Radics Rajkó Zenekarral hallhatjuk (1939).

A modern táncszámok zenei műfajáról, a kiváló szerzőtársakról és sztár-előadókról, kor- művelődés-, és színháztörténeti vonatkozásokról továbbá a gramofonfelvételekről, a hangrestaurálás lehetőségeiről a „Ma éjjel” CD kísérő füzetében is olvashatunk, részletesebben a CD-bemutatón fogunk ezekről a témákról beszélgetni. A CD 2021 nyarán látott napvilágot, Kemény Egon weboldalán és a Rózsavölgyi Zeneboltokban kapható az életmű-sorozat.

2022 októberére terveztem a következő Kemény Egon-albumot, ám a CD gyártással összefüggő váratlan változás miatt már márciusban, rekordidő alatt elkészült a „KERINGŐ RAPSZÓDIA”. Ismét az MTVA támogatásával, a Hang Archívummal együttműködve dolgoztam.

A „Keringő rapszódia” című korong a „Ma éjjel” CD – Kemény Egon karrierjének kezdetével – sajátos zenekari tükörképeként alkotómunkája utolsó harmadát tárja elénk. Virtuóz zongorajátéka, kiváló zenekari hangszerelői tehetsége és tudása is megjelenik kompozícióiban. 
Az új lemezre az akkor már kétszeres Erkel Ferenc-díjas zeneszerző nagyzenekari műveiből válogattam kortárs közönségünknek. Természetesen a zenei szakmának is, az œuvre kutatásához mind az öt album lehetőséget ad. 

Kemény Egon a legtöbb esetben jelen volt a rádiófelvételein, műveit a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta el. 
Első nagyzenekari darabját 1934-ben komponálta, a „Fantázia a ’Hullámzó Balaton tetején’ című népdalra”, műfaja jazz-parafrázis. Így követte életművében a jazz 1927-ben megkezdett irányát. Miként egyik vele készült rádióportréjában kiemelte, Gershwin „Rhapsody in Blue” című műve őt is vonzotta, ezért a szimfonikus könnyűzene új stílusának hazai meghonosításán munkálkodott.

Mindkét új CD bemutatója az elkövetkező hónapokban várható: a „Ma éjjel” rendezvény szeptemberben az Országos Széchényi Könyvtárban, a „Keringő Rapszódia” programjának előkészítése most folyik.

Sok szeretettel várjuk majd az érdeklődő közönséget, az időpontokat a https://kemenyegon.hu/ oldalon és a Kemény Egon zeneszerző emlékoldala https://www.facebook.com/Kem%C3%A9ny-Egon-zeneszerz%C5%91-eml%C3%A9koldala-100997261957240 internetes felületen is nyilvánosságra fogjuk hozni.

Kemény Anna Mária

Keresés