Menü

MEGJELENT A PARLANDO ÚJ SZÁMA 2021. 5. szám

MEGJELENT A PARLANDO ÚJ SZÁMA 2021. 5. szám

KEMÉNY EGON KÉT ZENEMŰVÉRŐL IS OLVASHATUNK BENNE

  • Komáromi farsang - daljáték

Lavottától Kodályig. Zempléni verbunkos konferenciák 1990–2020. Az 543 oldalas kötetben Barsi Ernő, Bónis Ferenc, Csáky Imre, Dombóvári János, Domokos Mária, Flach Antal, Fülep Márk, Gombos László, Horkay Tamás, Ittzés Mihály, Karpyak Andriy, Kassai István, Kemény Anna Mária, Korolenko Ilona, Papp Géza, Pethő Csilla, Rakos Miklós, Sziklavári Károly, Tátrai Zsuzsanna, Tusnády László tanulmányai, valamint Elek Szilvia és Zempléni Árpád irodalmi alkotásai olvashatók. Szerk. Dombóvári János és Sziklavári Károly // Dombóvári János: Előhang

http://www.parlando.hu/2021/2021-5/Lavottatol-Kodalyig.htm

  • Menjünk az iskolába... - gyermekkari kórusmű kísérettel

Dömötörné Gordos Júlia és Kemény Anna Mária írásai Kemény Egon: Menjünk az iskolába c. művének tanévnyitó előadásáról a budapesti Gregor József Általános Iskolában 2021. IX. 1-én

http://www.parlando.hu/2021/2021-5/Kemeny_Egon.htm

http://www.parlando.hu/2021/2021-5/Kemeny_Egon.htm#_ftn2

DÖMÖTÖRNÉ GORDOS JÚLIA
KEMÉNY EGON-DALOS LÁSZLÓ: MENJÜNK AZ ISKOLÁBA

 „Ami késik, nem múlik…” – tartja a közmondás, és hozzátehetem nyugodtan, hogy idővel a dolgok sok esetben csak még jobban kiforrják magukat.

A Kicsinyek Kórusa a Budapesti Gregor József Általános Iskolában ismét lehetőséget kapott, hogy Kemény Egon gyermekkari repertoárját bővítse.

A járványhelyzet sok énekes terv megvalósulását akadályozta meg az elmúlt tanévben, de szerencsére a megfelelő pillanatok mindig elérkeznek. Kemény Egon: Menjünk az iskolába című gyermekkari művét a 2021/22-es tanévnyitóra tanultuk meg.

Összkari próbára tulajdonképpen nem volt lehetőség az előző tanévben, így azok a tanévnyitó ünnepség előtti néhány napra korlátozódtak, és mindig csökkentett létszámmal zajlottak még így is.

A mű megtanulása izgalmas folyamat volt, ez pedig a zeneszerzőnek köszönhető, komponálási tehetségének következménye.

Kemény Egon művei nehezek, ismerjük el. De éppen csak annyira nehezek, hogy a gyerekek – és itt 8-10 éves, alsós, ének-zene tagozatos gyerekekre gondolok –, kellő kihívást érezzenek, amikor a művel, a saját szólamukkal foglalkoznak. Ez a tanévnyitó induló már az első tanulási szakaszban nagy érdeklődést keltett a gyerekekben, a dallam különlegességével, hangnemváltásokkal, így könnyű volt haladni. Érdekes, hogy amikor még csak a szólamok dallamával foglalkozunk, már mennyit sejtet magából a mű és a műfajából származó könnyedség.

Amikor hangszeres próbán első alkalommal éneklik a gyerekek a művet, ott nagyon sok minden eldől. „Üzembiztos” tudással énekeltek, de érezni lehetett a koncentrációt, mert nem számítottak arra, amit hallottak, a hangzatok, amellyel a zongora az éneket kiegészítette, a meglepetés erejével hatott, izgalmassá vált.

Kemény Egon a hangszerelésnek is kivételes tehetségű egyénisége volt. Nincs két egyforma gyermekkari műve, minden dallam más, rendkívül egyedi, kifogyhatatlan dallamkészletből merítő, tökéletes stílusérzékről árulkodik. A dallam mindig összhangban van a választott témával, amely nagyszerű szövegben mutatkozik meg. Mindez nagyon élvezetessé teszi műveinek előadását, a tanulás folyamatát pedig könnyíti. A jót könnyű megtanulni, pedig nehéz. Tökéletes motivációs lehetőség rejlik ebben.

A „Menjünk az iskolába” egy induló. Tempóját és műfaját tekintve is. Nem is kellett erről sokat mondanom, a gyerekeknek, mert a zongorakíséret hallatán ösztönösen ráéreztek, hogyan kell énekelni. Kemény Egon megkönnyíti a felkészítő tanár dolgát. A témák, a szövegek, a tökéletes prozódia, a mindig hibátlan ritmus, az egyszerűen megválasztott hangnem és nem utolsó sorban a tökéletesen eltalált nehézségi fok. Magas színvonal ez és minőség. Meg lehessen tanulni, de azért ne legyen könnyű! Véleményem szerint ez a legjobb motiválási eszköz egy kórus számára. A kis énekesek is tudatában vannak a tudásszintjüknek, amire méltán lehetnek büszkék.

Kemény Egon kétszer kapott Erkel Ferenc-díjat, az elsőt gyermekkari műveiért. Könnyű műfajú darabjai a klasszikus értékeket hordozzák – hiszen zenei tanulmányai először Kassán, majd Bécsben, nagyszerű zeneszerző tanárok mellett, mint például Franz Schmidt, klasszikus képzést adtak neki –, így a gyerekekhez közel kerülnek a művei. Minden kórus repertoárjában helyet kellene, hogy kapjanak.

A „Menjünk az iskolába” című művel egy olyan tanévet nyitottunk meg, amely remélhetőleg teljes lesz, énekelhetünk, koncertezhetünk újra és a hátunk mögött hagyhatjuk az elmúlt időszak nehezített tanéveit.

Közel egy év éneklési csend után csodálatos volt ismét egyben hallani a kórust, amint egy nagyszerű, aktuális, évtizedek óta elő nem adott művet énekel.

Köszönet érte.

KEMÉNY ANNA MÁRIA

KEMÉNY EGON – DALOS LÁSZLÓ: MENJÜNK AZ ISKOLÁBA…

Tanévnyitó a budapesti Gregor József Általános Iskolában

Meghívást kaptam és megilletődve várakoztam a reggel 8-kor kezdődő évnyitóra.

Nagy örömmel láttam a napfényes aulában, ahogyan a tanulók gyülekeznek, a gondozott, szép iskolában rend van és jókedv. (A hűvösre fordult időben az iskola hangulatos udvara helyett mégis a tornateremben tartották meg az ünnepélyt.)

A Kicsinyek Kórusa észrevétlenül vonult vissza az egyik osztályba, az utolsó próbára. Hangfoszlányok szűrődtek ki, én eközben nagyon boldog voltam, hogy a 2018-ban Dávid Krisztina karnagy vezényelte Kemény Egon - Soltész Erzsébet: „Köszöntsük jó tanítónkat!” (1958) „flash mob” előadása óta perceken belül már a harmadik Kemény Egon-gyermekkari mű csendül fel Budapesten, a XVII. kerületi Gregor József Általános Iskolában. Szabó Ágnes karnagy – a Kicsinyek Kórusa alapítója – pályája kezdetétől sikerre vitte az addig rádiófelvételekről ismert, általa kiválasztott Kemény Egon kórusműveket, és szeptember 1-én arról is megbizonyosodhattam, hogy nem csak az iskola őrzi generációkon át hagyományait, hanem ez a pedagógus-napi dal érzelmi szálakkal kötődik ehhez, szinte az egész kerületben ismert és kedvelt mindmáig!

2019-ben a „Gyermekjátékok” című CD bemutatóján a Kemény Egon - Dalos László: „Tavasz a télben” című dalciklusából (1951) a „Hóember” című országszerte igen népszerű részletet mutatta be Dömötörné Gordos Júlia karnagy, és a Kicsinyek Kórusa most ismét újdonsággal lepte meg a szülőket is: Kemény Egon - Dalos László: „Menjünk az iskolába…” című dalával. A Magyar Rádióban – a szerzőpár az iskolaév kezdésére kapta a dalhoz a felkérést – 1953-ban volt a bemutató: Andor Ilona gyermekkórusa nagyzenekari kísérettel adta elő, majd a zeneszerző még abban az esztendőben egynemű karra zongorakísérettel is meghangszerelte – így jelentette meg iskolai kórusok számára a Tankönyvkiadó.

Az új tanév kezdetén újra örülhettem Dömötörné Gordos Júlia karnagy kiváló zenepedagógia munkájának, a tiszta gyermekhangoknak és elégedettséggel töltött el Kárpáti Gábor remek zongorakísérete is. Kívánom, hogy a Kicsinyek Kórusa további sok sikert arasson és köszönöm szépen, hogy a fentiekkel engem is megörvendeztettek!

Keresés